ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
12 มิ.ย. 62 นักเรียน ม.1 เข้าร่วมกิจกรรมงานวันทะเลโลก 2562
ศูนย์อันดามันจังหวัดพังงา สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 8
10 มิ.ย. 62 ถึง 21 มิ.ย. 62 ประกาศสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ฝ่ายวัดผล