ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน การแข่งขันสร้างเว็บไซต์ประเภท Web Editor ชั้น ม.1-3
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2563,14:55   อ่าน 444 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน การแข่งขันสร้างเว็บไซต์ประเภท Web Editor ชั้น ม.1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายสุรยุทธ พลายชนะ
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2563,14:55   อ่าน 485 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน การแข่งขันสร้างเว็บไซต์ประเภท Web Editor ชั้น ม.1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายจิรายุ ปรอดโปร่ง
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2563,14:54   อ่าน 445 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 2562
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2563,14:52   อ่าน 551 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 2562
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพรเทพพนม พึ่งกิจ
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2563,14:48   อ่าน 369 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 2562
ชื่อนักเรียน : เด็กชายปรัตถกร โปชะดา
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2563,14:43   อ่าน 340 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 2562
ชื่อนักเรียน : เด็กชายณัฐชานนท์ บุนนาค
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2563,14:42   อ่าน 303 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ 2561
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอติคุณ มลิเครือ
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2562,06:36   อ่าน 625 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ว่ายน้ำ Speedo Thailand Age Groups Swimming 2019
ชื่อนักเรียน : เด็กชายสุรสิทธิ์ ทองแดง
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2562,06:32   อ่าน 574 ครั้ง