ผลงานครู
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมแบบฝึกเสริมทักษะชุดอ่านเขียนมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศุภกานต์ กวดกิจการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2562,15:56  อ่าน 4 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : ธราพงษ์ ถวิลการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2562,16:05  อ่าน 48 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : ธราพงษ์ ถวิลการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2562,16:02  อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี 2557
ชื่ออาจารย์ : ธราพงษ์ ถวิลการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2562,15:58  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สุภาพบุรุษนักการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : ธราพงษ์ ถวิลการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2562,15:55  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 2560
ชื่ออาจารย์ : ธราพงษ์ ถวิลการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2562,15:54  อ่าน 28 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2556
ชื่ออาจารย์ : ธราพงษ์ ถวิลการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2562,15:47  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีที่หนูรัก 2553
ชื่ออาจารย์ : ธราพงษ์ ถวิลการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2562,15:47  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีที่หนูรัก 2552
ชื่ออาจารย์ : ธราพงษ์ ถวิลการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2562,15:47  อ่าน 36 ครั้ง
รายละเอียด..