ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยชุดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ (STAD) การอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระและการผันวรรณยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหัทชยานันท์ แก้วเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2562,21:48  อ่าน 166 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกดโดยใช้การเรียนรู้แบบ CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหัทชยานันท์ แก้วเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2562,21:46  อ่าน 141 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมงานประดิษฐ์จากถุงนมโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชนิดา พิกุลทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2562,16:14  อ่าน 204 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมแบบฝึกเสริมทักษะชุดอ่านเขียนมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศุภกานต์ กวดกิจการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2562,15:56  อ่าน 95 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : ธราพงษ์ ถวิลการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2562,16:05  อ่าน 146 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : ธราพงษ์ ถวิลการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2562,16:02  อ่าน 107 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี 2557
ชื่ออาจารย์ : ธราพงษ์ ถวิลการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2562,15:58  อ่าน 108 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สุภาพบุรุษนักการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : ธราพงษ์ ถวิลการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2562,15:55  อ่าน 77 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 2560
ชื่ออาจารย์ : ธราพงษ์ ถวิลการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2562,15:54  อ่าน 84 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2556
ชื่ออาจารย์ : ธราพงษ์ ถวิลการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2562,15:47  อ่าน 123 ครั้ง
รายละเอียด..