ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 449) 30 ต.ค. 64
แผนเปิดเรียน Onsite ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 436) 30 ต.ค. 64
มาตรการดำเนินการของสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (อ่าน 464) 30 ต.ค. 64
เปลี่ยนแปลงการรับเงินสนับสนุนอาหารกลางวันเดือนกันยายน (อ่าน 438) 22 ก.ย. 64
การฉีดวัคซีนให้นักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) (อ่าน 487) 22 ก.ย. 64
กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 444) 29 ก.ค. 64
งานสุนทรภู่ ประจำปี 2564 (อ่าน 418) 25 มิ.ย. 64
บรรยากาศการเปิดเรียน On-site เป็นวันแรก ของปีการศึกษา 2564 (อ่าน 470) 14 มิ.ย. 64
ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าห้องพิเศษ วิทย์-คณิต ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 448) 13 มิ.ย. 64
กำหนดเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 667) 07 พ.ค. 64
ยกเลิกการเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ป.2 - 6 (อ่าน 473) 27 เม.ย. 64
คะแนน O-NET นักเรียนชั้น ป.6 (อ่าน 496) 21 เม.ย. 64
ยกเลิกการเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ป.1 และ ม.1 (อ่าน 535) 16 เม.ย. 64
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 404) 23 มี.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนนดีเด่น ในโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 274) 24 ก.พ. 64
โครงการเพิ่มศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.3 - 5 (อ่าน 368) 20 ก.พ. 64
รับสมัครนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 619) 19 ก.พ. 64
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ (อ่าน 374) 19 ก.พ. 64
กำหนดการสอบกลางภาควันที่ 28-29 มกราคม 2564 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (อ่าน 478) 25 ม.ค. 64
ผู้ปกครองสามารถติดตามข่าวสารผ่าน Facebook โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง !!! (อ่าน 558) 25 ม.ค. 64