...ท้ายช้างยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลสู่ความเป็นเลิศ : Bantaichang Municipality School New Age Developing a Step Forward to Excellence ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 30 ต.ค. 64
แผนเปิดเรียน Onsite ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 30 ต.ค. 64
มาตรการดำเนินการของสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 30 ต.ค. 64
เปลี่ยนแปลงการรับเงินสนับสนุนอาหารกลางวันเดือนกันยายน 22 ก.ย. 64
การฉีดวัคซีนให้นักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 22 ก.ย. 64
กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 29 ก.ค. 64
งานสุนทรภู่ ประจำปี 2564 25 มิ.ย. 64
บรรยากาศการเปิดเรียน On-site เป็นวันแรก ของปีการศึกษา 2564 14 มิ.ย. 64
ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าห้องพิเศษ วิทย์-คณิต ประจำปีการศึกษา 2564 13 มิ.ย. 64
กำหนดเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 07 พ.ค. 64
ประกาศ
ตารางติว ออนไลน์ นักเรียนห้องโครงการพิเศษ
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ลิ้งค์น่าสนใจ