กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชัยฤทธิ์ จิตสงค์
ครู คศ.4

นายกมลวิทย์ จุลชู
ครู คศ.1

นายปิยพงษ์ เยาดำ
ครูอัตราจ้าง