กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวขนิษฐา พานิชการ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวสุนันทิกา ผกามาศ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายอดินันท์ แวกุโน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายภาณุ มีสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง